Waar kan ik als minderjarige terecht wanneer iemand mij slecht behandelt?

Loopt er iets niet helemaal juist op school, in je sportclub, in de jeugdbeweging, thuis of op een andere plaats? Voel je je slecht behandeld door iemand? Dit kan een impact hebben op hoe jij je voelt.

 

Op de pagina's op zoek naar jezelf en goed in je vel leer je als LGBTI+ persoon meer over je mentaal welzijn. Op de pagina negatieve ervaringen lees je over wat te doen als iemand je afwijst, pest of je gewelddadig benadert. Als je soms zelfmoordgedachten hebt, kan je terecht op de pagina ik denk aan zelfmoord.

 

Heb je behoefte aan lotgenotencontact of praatgroepen? Op de pagina Anderen ontmoeten vind je meer informatie over verenigingen.

Je zoekt een luisterend oor.

 • Bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) kan je terecht met elke vraag. Naast advies en een luisterend oor kunnen zij je gratis professionele hulp aanbieden. Je kan met hen bellenchatten of mailen.                                                                                                                                                                                                                                        

 • De Overkophuizen zijn een veilige plek waar jongeren tot 25 jaar een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Je kan tijdens de openingsuren terecht in één van de vijf huizen. Daarnaast kan je elke dag tussen 18u en 22u (behalve op zon- en feestdagen) met een medewerker chatten.                                                                                                                                                                                                                                                              

 • Bij TEJO kunnen jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en anoniem therapeutische begeleiding krijgen. Je kan met een afspraak terecht in een van hun TEJO-huizen. Je kan ook met hen bellen of mailen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 • Awel biedt gratis en anoniem een luisterend oor aan via chat, e-mail en telefoon. Op hun forum kan je je vraag of verhaal delen met leeftijdsgenoten.                                                                                                                                                                                                                                 
 • Op Geestelijkgezondvlaanderen.be/tips-voor-jongeren vind je nog meer tips voor jongeren. 

Anker
luisterendoor

Je werd onrechtvaardig behandeld.

 • Heb je vragen over je rechten als minderjarige? tZitemzo helpt je verder met al je vragen over kinderrechten. Je kan met hen chatten, mailen en bellen.                                                                                                                                                                                                                                  
 • Een vraag of klacht over de jeugdhulpverlening? JO-lijn gaat aan de slag met jouw ongenoegens en vragen. Indien nodig voert ze een onafhankelijk onderzoek naar jouw klacht. De JO-lijn is bereikbaar via mail en telefoon.                                                                                                                                                                                                                                  
 • Vragen of klachten over jouw rechten als patiënt in de geestelijke gezondheid? Chat met een externe ombudspersoon. Die kan je verder helpen.                                                                                                                                                                                                                                 
 • Je voelt je niet correct behandeld? Je hebt een klacht over je rechten? Je zit vast? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissa­riaat helpt jou verder. Je kan met hen bellen en mailen.

 

Anker
geschondenrechten

Je zit in een moeilijke thuissituatie.

 • Is je thuissituatie onveilig of kan je om een andere reden niet thuis blijven? Bel, mail of ga naar het JAC of CLB. Zij zoeken samen met jou naar een oplossing. 
  • Buiten de reguliere openingsuren kan je 24/7 terecht in één van de crisismeldpunten.                                                                                              

Opgelet! Als minderjarige heb je toestemming nodig van je ouders of van een jeugdrechter om ergens anders te wonen.

 

Anker
thuis

Je werd gediscrimineerd.

 • Ben je gediscrimineerd omwille van je huidskleur, geloof, leeftijd, handicap of seksuele voorkeur? Je kan terecht bij Unia. Zij informeren je, bemiddelen en kunnen gerechtelijke stappen nemen. Ze kunnen je bijstaan, maar jij bepaalt steeds wat er gebeurt. Ze ondernemen nooit stappen zonder jouw toestemming. Je kan hen rechtstreeks contacteren op drie manieren:
 1. Surf naar www.unia.be en vul hun meldingsfomulier in.
 2. Bel het gratis nummer 0800 12 800 van maandag tot vrijdag, telkens van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 17u.
 3. Maak een afspraak bij één van hun lokale contactpunten.

 

 • Heb je in een chatroom of op social media te maken gehad met racistische of discriminerende taal? Je kan dit melden bij ORBIT. Een medewerker bekijkt vervolgens met jou welke stappen je kan ondernemen.                                                                                                                                                                                                                                                   
 • Vermoed je discriminatie bij je schoolinschrijving? Je kan een klacht neerleggen bij de Commissie Leerlingenrechten.                                                                                                                 

Niet zeker of wat je meemaakt discriminatie is? Je kan meer informatie terugvinden op Wat is discriminatie? of je vraag gratis en anoniem stellen aan Lumi. Onze vrijwilligers luisteren graag naar je verhaal en vragen via telefoon, chat of e-mail

 

Anker
discriminatie

Je werd slachtoffer van geweld.

 • Werd je als jongere slachtoffer van strafbaar geweld? Dan kan je een klacht indienen bij de politie. Let op! Wanneer je jonger bent dan achttien jaar moet de politie verplicht je ouders inlichten. Dat is omdat zij de taak hebben om je te beschermen. Laat dat je niet tegenhouden om te praten over wat je meemaakte.                                                                                                                                                                                                                                  
 • Zoek je praktische of emotionele ondersteuning? Je kan terecht bij Slachtofferhulp van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zij bieden hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik en slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Bij de dienst slachtofferhulp van CAW vind je mensen die professioneel zijn opgeleid om je gratis te helpen. Ze kunnen een luisterend oor pf psychologische steun bieden. Ze kunnen ook meegaan naar de politie, dokter of rechtbank als dat nodig is. Alles wat iemand aan slachtofferhulp vertelt is vertrouwelijk. De gesprekken kunnen op hun dienst doorgaan, maar ook bij je thuis.                                                                                                                                                                                                                
 • Werd je slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Op de pagina Waar kan ik als jongere spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag vind je meer informatie.                                                                                                                                                                                                
 • Naast het CAW zijn er ook nog andere organisaties die jongeren, vaak gratis, professioneel ondersteunen. Je vindt hen terug op de pagina over hulpverlening.                                                                                                                                                                                                                         
 • Wil je liever online met iemand praten? Je kan met je vragen en zorgen over geweld gratis en anoniem terecht bij Nupraatikerover en 1712.                                                                                                                 

Niet zeker of wat je meemaakte onder geweld valt? Je kan meer informatie terugvinden op Wat is allemaal geweld? of je vraag gratis en anoniem stellen aan Lumi. Onze vrijwilligers luisteren graag naar je verhaal en vragen via telefoon, chat of e-mail

 

Anker
geweld
Terug naar hoofdmenu