Schrijf eenmalig een bedrag over

Schrijf een gift over op onze rekening

Wil je Lumi liever steunen via een klassieke overschrijving? Steun dan onze werking via een gift op het rekeningnummer BE90 0682 2129 6332 van de vzw Holebifoon.
 

Fiscaal voordeel

Heb je meer dan 40 euro op jaarbasis geschonken? Dan ontvang je een fiscaal attest. Met dit attest kan je 45% van je gift recupereren via belastingvermindering. Zo krijg je bijvoorbeeld van een gift van 40 euro via de belastingen 18 euro terug. 
 

Steun als organisatie of bedrijf

Ook bedrijven en organisaties kunnen Lumi financieel ondersteunen via sponsoring. In ruil wordt er zichtbaarheid geboden via onze kanalen. Lumi kan alvast op de steun rekenenen van deze partners.