Gebruik de info en vorming voor jouw specifieke sector

KliQ vzw is een vormingsorganisatie met expertise in de domeinen seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Je kan bij hen terecht voor algemene basisvormingen of trajecten rond deze thema’s, maar ook voor sectorspecifieke trainingen. Ze werken o.a. rond werkvloer, welzijn, lokaal beleid, ouderenzorg, asiel, sport, … Een overzicht van het aanbod van KliQ vind je op hun website. Via hun inclusiescan kunnen ze een organisatie doorlichten op vlak van inclusieve werking en werkvloer, vaststellen waar het beter kan, en hen daarin verder begeleiden.


Andere interessante vormingen, brochures, websites, … voor jouw sector:

Werkvloer: hoe voer je een inclusief beleid op de werkvloer?
Zorgsector: huisarts, gezinsondersteuning, ouderenzorg, ...
 • Online module ‘Hoe ondersteun je transgender cliënten bij hulpvragen?’ (Gratis): In samenwerking met transgender personen en andere organisaties ontwikkelde de Nederlandse Movisie een online module voor professionals. Wie de gratis module volgt, leert aan de hand van drie realistische verhalen meer over genderidentiteit, hoe je hier een gesprek met een cliënt over kan hebben en welke vragen je wel en niet moet stellen.
   
 • Online interactieve training ‘Basiskennis over genderdysforie voor hulpverleners’ (Betalend): Deze basiscursus van PsyQ (De Nederlandse centra voor geestelijke gezondheidszorg) reikt hulp-, zorg- en dienstverleners basiskennis aan, maar vooral ook vaardigheden en daarmee zekerheden om prettig om te gaan met transgender en gender non-conforme cliënten. Na afloop kan je kiezen voor de verdiepingscursus 'Transgender jeugd(hulp)' of 'Transgender volwassenen(zorg)'.
   
 • Online training 'Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening' (Gratis): Deze Nederlandse training is ontwikkeld voor ambtenaren, maar te gebruiken door iedereen. In slechts 15 minuten leer je hoe je respectvol om kan gaan met transgenderpersonen. De training werd gemaakt door Transketeers en is gratis beschikbaar op Movisieacademie.nl onder 'online cursussen'.
   
 • Bij de Nederlandse organisatie Movisie kan je nog meer e-learnings vinden die zich toeleggen op LGBT+ hulpverlening. Je vindt ze op hun website onder 'online cursussen'. De trainingen zijn vaak gratis.

Huisarts

 • Op Transgenderzorg.be vind je als dokter informatie om je transgender patiënt goed en respectvol te kunnen begeleiden en onderzoeken.

Gezinsondersteuning

Ouderenzorg

Heel wat holebi’s en transgenders verblijven in woonzorgcentra, maar vaak zijn ze niet zichtbaar. Ze verbergen hun seksuele voorkeur of genderidentiteit omdat ze bang zijn voor oordelen van andere bewoners. Om een veilige thuis te creëren voor iedereen, is het noodzakelijk om in te spelen op de specifieke noden van LGBT+-personen.
 

 • Wil je werken aan een open, holebi- en transvriendelijk klimaat in jullie woonzorgcentrum? Vraag een vorming of begeleidingstraject op maat aan bij KliQ. Samen met directie, zorgcoördinatoren, kwaliteitscoördinatoren, animatoren, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten en ieder die in contact komt met de bewoners, kunnen ze ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis voelt in jouw centrum.
   
 • In de brochure 'Toolkit Tachtig Tinten' vind je 10 concrete tips om meer inclusief te zijn voor holebi’s en transgenders. Die brochure ontwikkelde KliQ in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer relevante digitale materialen vind je via de website van KliQ. De fysieke versie van de brochure 'Tachtig Tinten' kan je rechtstreeks bij KliQ bestellen.
   
 • Via Regenboogambassadeurs kan je rechtstreeks in gesprek gaan met LGBT+ senioren. Zij zijn een groep ervaringsdeskundige vrijwilligers die zich inzetten om een holebi- en transgendervriendelijk beleid in de professionele ouderenzorg en mantelzorg te bevorderen. 
Jeugdwerk en scholen

Kinderen en jongeren die openlijk gendervariante gevoelens hebben of met vragen zitten over hun seksuele voorkeur, stellen medewerkers op school vaak voor nieuwe vragen en uitdagingen. Hoe ga je om met een leerling die openlijk transgender is? Hoe zorg je voor een warm, verwelkomend, ondersteunend schoolklimaat? Hoe voorkomen je eventueel pestgedrag?

 

 • De brochure Trans*@school biedt antwoorden op veel van de eerste vragen die scholen zich stellen. Het is zinvol voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, ... Je vindt de brochure, samen met ander interessant materiaal in de webshop van çavaria.
   
 • Op de Nederlandse website School & Veiligheid vind je de brochure 'Waar begin je?'. Daarin lees je hoe je aandacht voor seksuele diversiteit (holebi en transgender) op school doet werken. Je kan de brochure gratis bestellen of downloaden via de website.
   
 • Çavaria biedt vormingen voor leerkrachten aan over dit onderwerp. Dat kan voor enkele leerkrachten of een heel schoolteam. Vormingen worden steeds op maat van de school gemaakt. Meer informatie vindt je op www.schooluitdekast.be.
   
 • Op www.schooluitdekast.be vind je als leerkracht ook meer informatie en methodieken passend voor
 • Op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, roept vzw Paars alle scholieren uit het secundair onderwijs op, om paars of paarse accenten te dragen en een klasoverschrijdende activiteit te organiseren. Op de website www.paars.today vind je getuigenissen, de PAARS-krant en ander downloadbaar campagnemateriaal dat je als leerkracht kan gebruiken in je les.
   

 • Via de webshop van Wel Jong Niet Hetero kan je gratis posters en informatieve folders voor holebi- en transgenderjongeren van verschillende leeftijden bestellen. Je kan er ook een jeugdwerkpakket kopen met exemplaren van het boekje ‘Gender en seksuele diversiteit in het jeugdwerk’. Dat omvat tips voor holebivriendelijke en genderbewuste jeugdverenigingen.
   

 • Een gay-straight alliance (GSA) is een groep van leerlingen en leerkrachten die acties ondernemen om ervoor zorgen dat iedereen op school zichzelf kan zijn. Of je nu LGBT (Lesbisch, gay/homo, bi en transgender), hetero of cisgender bent. Heb je nog geen GSA op jouw school? Wil je er een starten? Op schooluitdekast.be vind je de digitale GSA-handleiding.

Discriminatie en geweld: politie en justitie

Çavaria ontwikkelde verschillende brochures en posters over het aanpakken van geweld tegen LGBT+-personen:
 

 • De brochure 'Werken met slachtoffers van LGBT-haatmisdrijven' is gericht op professionals. LGBT+-personen voelen zich niet altijd voldoende ondersteund bij de reguliere begeleiding. Aan de hand van de informatie uit de brochure, kan je aandachtig zijn voor de ervaringen en noden van LGBT+-personen.
   
 • De brochure 'Opvallen en Rechtslaan', gericht op LGBT+-personen zelf, bevat informatie over weerbaarheid voor en na het meemaken van geweld. Daarnaast vind je er ook info over waar je terecht kan na het meemaken van geweld, op vlak van justitie en hulpverlening. De informatie uit deze brochure vind je ook online op Lumi.be/lgbt/negatieve-ervaringen. In de brochure Herkennen en rapporteren vind je beknopte info over wat een haatmisdrijf tegenover LGBT+ personen net omvat.
   
 • Met de Engels- en Franstalige poster uit het ASSIST-project moedig je mensen aan om gevallen van geweld en discriminatie te melden. Bestel de poster via de webshop van çavaria.
   
 • KliQ vzw biedt ook vormingen aan voor politie. Je vindt alle informatie terug op de kliqvzw.be/nl/discriminatie.
Gemeente- en stadsbestuur: een inclusief beleid

In het Eisenplatform dat çavaria ontwikkelde naar aanleiding van de verkiezingen in 2019, vind je lokale, Vlaamse, federale en Europese eisen waar aan gewerkt kan worden om het welzijn van LGBT+ personen te verbeteren. Op de website rond de lokale verkiezingen en in het verkiezingsmemorandum van de lokale verkiezingen vind je tips over hoe je in jouw gemeente aan de slag kan. Alle informatie vind je ook terug op cavaria.be/wat-doen-we/lobbywerk/eisenpakket

LGBT+'ers uit etnisch-culturele minderheidsgroepen
 • Methodiekenbundel 'Recht op Liefde. Seksuele diversiteit bespreekbaar maken binnen etnische minderheden': Deze handleiding gaat over seksuele diversiteit binnen etnisch-culturele minderheidsgroepen. Hij is in eerste instantie specifiek gericht op etnisch-culturele minderheden die in België geboren zijn of er al lang verblijven, hoewel het instrument ook gebruikt kan worden met andere groepen. De handleiding is gericht op 'intermediairen', op mensen die professioneel of als vrijwilliger een traject begeleiden met een etnisch-culturele minderheidsgroep, om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Bestel de bundel bij Merhaba.
   
 • Brochure 'Stille Stemmen: Wanneer liefhebben of jezelf zijn niet vanzelfsprekend is': Deze brochure bundelt getuigenissen van holebi's en transgender personen met een migratieachtergrond en hun ouders. Het is niet zo dat holebi's en transgenders met een migratieachtergrond weerloze slachtoffers zijn, en de aanname dat ze sowieso verstoten worden door de familie, klopt niet. Op deze manier wil Merhaba bijvoorbeeld hulpverleners een beter beeld geven van de leefwereld van mensen uit hun doelgroep, en van de manieren waarop mensen zelf omgaan met uitdagingen. Bestel de bundel bij Merhaba.
   
 • Handleiding 'Intersectioneel denken. Handleiding voor professionelen die intersectionaliteit of kruispuntdenken in de eigen organisatie willen toepassen.': In deze handleiding wordt uitgelegd wat intersectionaliteit precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en diversiteit, en worden concrete tips gegeven voor (medewerkers en bestuurders) van organisaties. Download de handleiding op de website van ella vzw.
   
 • Vorming 'Kruispuntdenken in de praktijk': In 2014 ontwikkelde ella vzw de Gids ‘Kruispuntdenken in de Praktijk’, om organisaties op weg te helpen naar een werking die zo inclusief mogelijk is en rekening houdt met het feit dat mensen vaak getroffen worden door meerdere, op elkaar inwerkende, uitsluitingsgronden (etniciteit, geslacht, klasse, gezondheid, etc.). In deze vorming gaan ze in op wat het betekent om aan kruispuntdenken te doen. Wat vraagt het van de organisatie (structuur, cultuur, personeelsbeleid, communicatie, financiën) en welke effecten kan je verwachten?
   
 • Engelstalige infobundel voor LGBT+ asielzoekers en andere nieuwkomers met daarin basisinformatie over hun rechten als asielzoeker, hun rechten als LGBT+ persoon, transgenderzorg, seksuele gezondheid, geweld en discriminatie in een Belgische context: Binnen het Safe Havens project ontwikkelde çavaria opleidingen voor professionals uit de asielsector. De bedoeling was dat er in elk asielcentrum een referentiepersoon zou zijn met kennis rond de specifieke noden van LGBT-asielzoekers. Een tweede luik focuste op het organiseren van activiteiten voor LGBT-asielzoekers zelf om hen in staat te stellen een netwerk uit te bouwen en hun weg te vinden in onze maatschappij. Financiering voor het project werd begin 2018 stopgezet. De website is niet meer toegankelijk. De infobundel die werd ontwikkeld binnen het Safe Havens project kan je wel nog hieronder downloaden.
Engelstalige infobundel voor LGBT+ asielzoekers en andere nieuwkomers