Waar kan een slachtoffer juridische bijstand en info over gerechtelijke procedures vinden?

  • De dienst Slachtofferonthaal Justitie zorgt voor gratis begeleiding na het starten van een gerechtelijke procedure. Slachtoffers van misdrijven kunnen er terecht voor informatie over de gerechtelijke procedure bij een justitieassistent. De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat een slachtoffer of een na(ast)bestaande van het slachtoffer, de nodige aandacht krijgt tijdens de hele gerechtelijke procedure (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering) en zodat die hun rechten kunnen doen gelden. In elk gerechtelijk arrondissement is er een justitiehuis. Adressen vind je op www.justitiehuizen.be.
     
  • Iedereen kan terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand voor een gratis oriënterend advies van een advocaat. Op vaste momenten zetelen advocaten op verschillende locaties, zoals in een justitiehuis, OCMW, Sociaal Huis, ... om eenvoudige juridische vragen te beantwoorden. Voor een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, kan je er niet terecht. In dat geval wordt je verder doorverwezen. De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). Adressen vind je op www.advocaat.be.
     

  • Mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je voor uitgebreid advies of een grondige behandeling van uw dossier terecht bij een pro-Deoadvocaat via de juridische tweedelijnsbijstand. De juridische tweedelijnsbijstand is dan geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van je bestaansmiddelen. De voorwaarden waaraan je moet voldoen en meer info vind je op www.advocaat.be. Een minderjarige heeft altijd recht op tweedelijnsbijstand.

Terug naar hoofdmenu