Hoe werkt de asielprocedure in België?

Wie asiel aanvraagt op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit doorloopt dezelfde procedure als anderen.

 

Fedasil info is het officiële informatieplatform voor asielzoekers in België. Je vindt er onder meer info over de asielprocedure. De website is enkel beschikbaar in België. Wie naar de website surft met een niet-Belgisch IP-adres kan de website niet laden. Je vindt er informatie in twaalf talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Farsi, Pashtu, Russisch, Spaans, Albanees, Turks, Somali en Tigrinya. Acht van deze talen beschikken ook over een audioversie.

 

Op de website AsylumInfo vind je ook info op de overzichtelijke en meertalige manier. De website is ook bereikbaar voor niet-Belgische IP-adressen.

 

>> English version: How does the asylum procedure in Belgium work? <<
>> Version française: Comment fonctionne la procédure d’asile en Belgique? <<